Restaurang 23:an
Under 18


För dig under 18 år

Varför visas inte restaurang23an.se här?

Enligt alkohollagen och Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkohol till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas vid all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter. Det är vidare enligt alkohollagen förbjudet att rikta marknadsföringen särskilt till personer som inte har fyllt 25 år.


Vinolin AB